Adatkezelési tájékoztató

Állásajánlatra jelentkezők részére

 

  1. Adatkezelő(k)

A Biggeorge Holding, amely az alábbi társaságokat foglalja magában:

–             Biggeorge Property Zrt.

–             BN Ingatlanfejlesztő Zrt.

–             BG Finance Zrt.

–             BG Magyarország Lízing Zrt.

–             Biggeorge Alapkezelő Zrt.

–             BG Risk Kft

–             Otthon Centrum Franchising Kft.

–             Az Otthon Centrum Solutions Kft.

–             Benks Kft.

–             HC Központ Kft.

–             I-mobile Telecom Kft.

 

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kezelt adatok köre

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKezelt adatok köreHozzáférésre jogosultak

Biggeorge Holdinghoz tartozó társaság által ajánlott pozíció betöltése

– az érintett hozzájárulása

– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

a pozíció betöltéséről szóló döntésig

a jelentkezés során az érintett által megadott önéletrajzi adatok

A Biggeorge Holding HR feladatait ellátó személyek és a Biggeorge Holding azon társasága, aki az adott pozícióra a keresést végzi

későbbi állásajánlatokkal kapcsolatos megkeresésAz érintett önkéntes hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a jelentkezés beküldésétől számított 3 évig.a jelentkezés során az érintett által megadott önéletrajzi adatok

A Biggeorge Holding HR feladatait ellátó személyek és a Biggeorge Holding azon társasága, aki az adott pozícióra a keresést végzi

  1. Az Érintett jogai

Az Érintett bármikor jogosult kérelmezni a Biggeorge Holdingtól a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Biggeorge Holding részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Biggeorge Holding a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

  1. Jogorvoslat

Az Érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Biggeorge Holdingot az HR@biggeorge.hu email címen vagy a  +36 1 225 2525 telefonszámon.

 

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Jelentkezés nyitott pozícióinkra